Verveling: De valstrik waardoor je gaat eten

Verveling: De valstrik waardoor je gaat eten

Ik verveel me en dan…. Ga je vaak eten. Dit is een klacht waar veel mensen last van hebben, maar waarom is eten opeens zo aantrekkelijk als je je verveelt en kun je niet op een andere manier met verveling omgaan?

Al aan het einde van de jaren 70 is onderzocht of verveling ervoor zorgt dat je meer eet. In dit onderzoek zijn mensen met en zonder overgewicht getest. Ze kregen een saaie opdracht om uit te voeren en er stond eten klaar om te consumeren, wat bleek? Mensen met overgewicht aten tijdens de saaie taak veel meer dan mensen zonder overgewicht. Het is dus echt niet zo dat iedereen meer gaat eten als ze zich vervelen, maar het was wel te zien bij mensen met overgewicht[1].

Wat is verveling?

Zoals gezegd kregen de mensen in het onderzoek een saaie taak om uit te voeren, misschien moesten ze gewoon naar een muur staren. Verveling is eigenlijk de emotie die zo’n saaie taak oproept.

Het is een emotie die niet leuk is. Je bent bijvoorbeeld liever blij, enthousiast, tevreden dan verveeld. Verveling is echter ook niet zo’n negatieve emotie als verdriet of teleurstelling, maar positief is hij ook niet te noemen.

Volgens Wikipedia is verveling een gevoel van rusteloosheid, desinteresse, hangerigheid en grenst de emotie of dit gevoel aan ergernis[2].

Het is dus zeker een gevoel om weg te nemen, maar dan komt is sommige gevallen de kink in de kabel. Je hebt geen zin om echt actie te ondernemen, om op te staan en wat te gaan doen.

Er is namelijk een veel eenvoudiger oplossing om verveling tegen te gaan. Namelijk eventjes wat eten.

Uit onderzoek blijkt ook dat verveling een emotie is die wordt weggegeten. Er is onderzoek geweest bij studenten en die werden gevraagd naar hun gedrag je bij verschillende emoties. De onderzoekers gaven aan naar aanleiding van dit onderzoek aan dat verveling toch ook een categorie zou moeten zijn wanneer het gaat om emoties weg eten[3].

Waarom gaan mensen eten bij verveling?

Maar waarom ga je verveling weg eten? Welke factoren zorgen ervoor dat je het wel doet, want er zijn dus ook mensen die het gewoon niets doen? Dat ligt dus aan hoe je in het algemeen met emoties omgaat.

Kun jij je emoties goed reguleren of niet? Als je dit sowieso al lastig vindt, is de kans dat je ook verveling weg eet groter.

Daarnaast hangt het ook af van seintjes uit je omgeving van cues of jij gaat eten als je je verveelt[4].

Een tip van mij is ook altijd om snoep en koekjes en dergelijke in ondoorzichtige potten te doen of om ze gewoon in de kast te stoppen, zodat je niet elke keer ziet. Dat is ook belangrijk om als je je verveelt niet in de verleiding te komen om het op te lossen met eten.

Hoe anders om te gaan met verveling

Nu komt er een heel leuk weetje: Als je verveeld bent ga je ook vaak een impulsieve dingen doen dus ergens zit iets in je wat zegt van: “hé ik moet wat doen” en dan doe je misschien wel het 1e wat in je opkomt. Dat kan dus eten zijn[5].

Het kunnen ook hele andere dingen zijn, zoals in een ander onderzoek daarin wordt iemand genoemd die, wanneer hij zich heel erg verveeld, een goede parkeerplaats gaat zoeken, daar gaat staan en in de auto blijft zitten. Vervolgens telt hij hoe vaak mensen aan hem vragen of hij weg gaat[6].

Dus eigenlijk pest hij de wereld een beetje daarmee, maar het punt is je gaat je dus impulsief gedragen als je verveelt.

Je gaat het met name doen als je je bewust bent van de verveling als je bewust bent van “hé ik verveel me” dan ga je de impulsieve dingen dus ergens is het fout om veel te zijn en dit is iets waar we aandacht aan besteden met het ik verander wel programma.

In het programma ga je bedenken hoe je minder impulsief gaat eten, in ieder geval als je je verveelt. En hoe je die impulsieve gewoonte verandert naar bijvoorbeeld een gewoonte die juist helpt. Als je je verveelt ga je bijvoorbeeld de stukje wandelen of even een vriendin bellen of een vriend.

Overtuigingen en verveling

Ook gaan we na waarom je bijvoorbeeld erg vindt om je te vervelen, waarom je zo bewust bent van verveling en waarom je dat een dusdanig vervelend probleem vindt dat je de oplossing zoekt in voeding. Waarom niet in opstaan en wat nuttigs te doen.

Uit onderzoek blijkt ook dat mensen die zich goed kunnen omgaan met verveling op het werk dan meestal iets nuttigs gaan doen wat goed is voor henzelf of voor het bedrijf[7].

Als je het gevoel hebt dat je niks nuttigs te bieden hebt, dan is dat ook iets waar we aandacht aan besteden. Want een groot probleem bijvoorbeeld bij overgewicht is het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Dat hoeft echt niet altijd te uiten in hoe je eruitziet of met je gewicht.

Eigenwaarde heeft bijvoorbeeld ook veel invloed op de emoties die je hebt en als je denkt dat je niet echt iets waardevols te bieden hebt en wacht tot mensen zeggen “hé kun je dit gaan doen?” dan kan dat natuurlijk bijdragen aan verveling.

Geloof in je eigen kunnen

Wanneer jij jezelf heel waardevol vindt en denkt vanaf het begin dat je plannen nuttige zijn voor jezelf of voor mijn bedrijf dan motiveert dat ook om aan de slag te gaan. Dan is die hele verveling in een klap weg. Gewoon omdat je een idee hebt gekregen. De impulsiviteit van verveling heb je dan positief ingezet.

Geloof in je eigen kunnen er is eigenlijk waar het om gaat. Uit onderzoek bij studenten blijkt ook dat studenten die een hoger geloof hebben in dat ze kunnen doen wat nodig is minder last hebben van verveling dan studenten die eigenlijk niet zo te geloven in hun eigen capaciteiten[8].

Dus het zelfvertrouwen dat je kunt doen wat nodig is om bepaalde doelen te bereiken is dus heel belangrijk om verveling te verminderen. Dit is ook waarom het zo belangrijk is om het zelfvertrouwen beetje op te krikken als je minder last wil hebben van verveling.

Een goede manier daarvoor is bijvoorbeeld om te zeggen “okay ik voel me nu niet slim genoeg om bepaalde nuttige dingen te doen”, maar wat je dan kunt doen als je je verveelt is je gaan verdiepen in iets waar je iets nuttigs in wilt doen. Als je zegt “ik wil graag dieren kunnen verzorgen”, kun je in ieder geval boeken lezen over hoe je dat doet en dan pak je dus als je je verveelt eerder zo’n boek op dan een koekje.

Wil je meer weten over hoe je met verveling om kunt gaan zonder te gaan eten? Meld je aan voor het programma van ik verander wel. Je kunt een groepsessie volgen of ik kan je individueel helpen.

Groetjes,

Bianca.

[1] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0306460377900156

[2] https://nl.wikipedia.org/wiki/Verveling

[3] https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fa0025893

[4] https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1359105315573439

[5] https://econtent.hogrefe.com/doi/abs/10.1027/1864-9335/a000317?journalCode=zsp

[6] https://link.springer.com/article/10.1007/s11841-011-0239-3

[7] https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/00483480710774007/full/html

[8] http://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:ijpp3&volume=6&issue=2&article=001

Over de schrijver
Reactie plaatsen