Wetenschap over de virtuele maagband

Wetenschap over de virtuele maagband

De virtuele maagband, is het nu echt iets of is het wéér iets waarin iemand belooft dat het je zal helpen met afslanken maar het wederom een grote teleurstelling is? Om te onderzoeken of de virtuele maagband “echt” is heb ik voor jou een kijkje genomen in wat de wetenschap nu zegt over een hypnotische maagband. Natuurlijk ben ik overtuigd van de virtuele maagband, maar voor jou is het prettig als de wetenschap het met me eens is. Dan kun je een goed onderbouwde keuze maken om het een kans te geven (ik zou zeggen doen!).

Hypnose en de invloed op je maag in het algemeen

Voor de virtuele maagband wordt er gebruikgemaakt van hypnose. Daarom wordt er ook wel gesproken van de hypnotische maagband. In wezen zijn het twee termen voor hetzelfde fenomeen.

Wanneer je in hypnose komt kom je in een staat waarin je openstaat voor suggesties. Je neemt die suggesties dan sneller aan voor de waarheid. Dit kan heel spannend klinken, maar hypnose is volkomen veilig. Wanneer je in hypnose bent heb je altijd nog controle over wat je wel en niet doet. Hierdoor zul je nooit iets doen wat tegen je wil ingaat.

Als je eigenlijk niet wilt afslanken, kan dat ervoor zorgen dat de virtuele maagband niet zo effectief is. Maar als je dit leest is de kans groot dat je écht wel wilt afslanken, maar dat tot nu toe iets je altijd heeft geblokkeerd waardoor het tot nu toe is mislukt of waardoor je na het afslanken toch weer aankwam. Het jojo-effect voorkomen is wat je bij deze poging wilt doen.

Dus als je het doel wilt bereiken waarvoor je hypnose gebruikt zorgt dit voor positieve effecten.

Zo kan hypnose al heel veel doen voor je beleving van voeding.

Hypnose en je hongergevoel

Hypnose heeft bijvoorbeeld invloed op je hongergevoel, hoeveel je van bepaalde voeding walgt en hoe je je verder voelt. Zo hebben ze het effect van hypnose vergeleken met het drinken van water. Hierbij kregen deelnemers een EEG-meting, dat is een meting van de hersengolven.

Deelnemers werden in 2 groepen verdeeld. Waarbij een groep hypnose kreeg. Om de hypnose goed te induceren werd 10 minuten de tijd genomen voor de inductie van hypnose om deelnemers in een goede staat van hypnose te krijgen.

Daarna kregen ze de suggestie dat ze een lekkere maaltijd kregen en een suggestie waarbij ze geen lekkere maaltijd kregen. Dan was er nog een groep die zich alleen hoefde te ontspannen en zich moest concentreren op het eten van een lekkere of niet lekkere maaltijd (dit in gedachten zonder hypnose). Daarna moesten beide groepen water drinken totdat ze het gevoel hadden dat ze voldaan waren, of vol zaten.

In hypnose waren de effecten op de EEG-meting groter dan bij de groep die niet gehypnotiseerd werd. Vooral bij de suggestie dat ze een lekkere maaltijd aten was dit effect op de hersenen nog meer zichtbaar. Ook gevoelens van honger waren anders in hypnose dan bij de groepen zonder hypnose. Daarbij hadden mensen met hypnose ook meer het gevoel van voldaanheid dan zonder hypnose[1].

Hypnose kan je dus zeker een andere ervaring geven met eten, waardoor je minder eten nodig hebt om je voldaan te voelen.

Hypnose en de virtuele maagband

Bij de virtuele maagband word je eerst in hypnose gebracht en krijg je daarna een visualisatie waardoor je het gevoel krijgt dat je écht een maagband hebt gekregen. Hierdoor krijg je sneller het gevoel dat je vol zit en ga je minder eten.

Daarnaast is het vrij normaal om ook andere problemen die je met voeding kunt hebben te tackelen wanneer je de virtuele maagband krijgt. Misschien gaat het om bepaalde gewoontes die je niet helpen om je afslank doelen te behalen, misschien gaat het om emoties die je triggeren om te eten.

Dan wordt bijvoorbeeld achterhaald wat die emotie triggert en waarom eten de oplossing is in plaats van het probleem dat die emotie veroorzaakt oplossen. Vervolgens worden je ook oplossingen aangedragen, zodat je er wat mee kunt doen en die trigger uitgeschakeld wordt.

Maar hoe goed werkt de virtuele maagband volgens de wetenschap?

De wetenschap heeft in 2016 voor het eerst een pilotstudie gedaan naar het effect van een virtuele maagband. In dit onderzoek werden dertig mannen en vrouwen met een BMI van 27 24 weken (dat is iets minder dan een half jaar) gevolgd. In dit onderzoek is het effect van de virtuele maagband vergeleken met hypnose die je alleen helpt met ontspannen en het zelf uitzoeken van je dieet.

De groep met de hypnotische maagband verloor tot 17 kilo in deze bijna 6 maanden. De groep zonder virtuele maagband verloor tot 9,8 kilo[2]. Hypnose helpt dus hoe dan ook om af te slanken, maar de virtuele maagband iets meer in deze pilotstudie.

In eerste instantie kregen de deelnemers vier weken na elkaar elke week 1 uur hypnotherapie. Voor de ene groep was dit om de virtuele maagband goed te plaatsen en te versterken en voor de andere groep was dit ter ontspanning met hypnose.

Daarna hadden ze 4 weken niets en kwamen ze dus in de 8ste week van het onderzoek weer bij de hypnotherapeuten om weer een sessie te krijgen om alles op te frissen. Na deze 8ste week kwam er geen verdere hypnose en in de 24ste week werd dus het laatste weegmoment gehouden.

De hypnotherapievormen die gebruikt werden waren er ook op gericht om gedachten te kunnen controleren en om gewoontes te veranderen. Het was dus meer dan alleen het plaatsen van de hypnotische maagband. Daarnaast werd er gebruikgemaakt van klassieke hypnotherapie, zoals beschreven door James Braid, en Ericksoniaanse hypnotherapie.

Met een geleide visualisatie werd de virtuele maagband geplaatst om deelnemers écht het gevoel te geven dat ze een maagband hadden gekregen.

Daarbij kregen de deelnemers voor de virtuele maagband ook duidelijke richtlijnen om bewust en consequent te volgen, zoals:

Na de hypnosesessie voor de virtuele maagband kregen mensen ook een mp3 mee naar huis om dagelijks te beluisteren om de suggesties te versterken die waren gegeven tijdens groepssessies.

Hierop stonden bijvoorbeeld suggesties om gedachten over voeding beter te kunnen controleren om zo ook nieuwe gewoonten te kunnen ontwikkelen met betrekking tot eten.

En een beschrijving van de kenmerken van de virtuele maagband.

Op de mp3 stond ook de inductie van de hypnose waarmee deelnemers in hypnose waren gebracht.

Bij de groep die alleen hypnose kreeg ter ontspanning was dat ook het enige wat gedaan werd met de hypnose. Deze sessies hadden totaal geen suggesties over het gedrag of uitkomsten van het onderzoek.

Na 24 weken had het afslankprogramma met de virtuele maagband een P-waarde van 0,06. Om totaal significant te zijn, dat betekent dat het afslanken aan de virtuele maagband lag en niet aan de hypnose op zich, zou de waarde onder de 0,05 moeten liggen. Maar 0,06 wordt door wetenschappers ook wel marginaal significant genoemd dit betekent dat de resultaten toch een hele grote kans hebben dat het alsnog aan de virtuele maagband ligt.

In ieder geval is het duidelijk dat hypnose helpt om af te slanken. Daarbij kregen deelnemers bij dit onderzoek een gescripte versie. Nieuwe ontwikkelingen binnen hypnotherapie laten zien dat resultaten vaak beter werken wanneer die gericht zijn op het individu en waarbij het script enigszins losgelaten kan worden als de situatie daarom vraagt.

De wetenschap laat duidelijk zien dat de virtuele maagband met hypnose werkt om af te slanken.

De technieken die in het onderzoek zijn genoemd worden ook gebruikt bij het programma van ikveranderwel.nl. Daarbij krijg je bij ikveranderwel daadwerkelijk 5 maanden hulp en niet alleen de eerste maand en dan na een maand nog 1 keer. De hulp is dus veel langduriger en er wordt niet gewerkt met een script waar heel erg aan vastgehouden moet worden, er is dus meer aandacht voor het individu.

Deelnemers slanken vaak ook meer af dan 17 kilo. Maar als je slechts 5 kilo wilt afslanken is dat natuurlijk ook mogelijk. De laatste pondjes wegen vaak het zwaarst en als je daar hulp bij nodig hebt kan dat ook.

De virtuele maagband kan gegeven worden in een groepssessie, net als in het onderzoek, of individueel. Klik hier voor meer informatie.

Groetjes,

Bianca.

[1] https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0083486

[2] https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00207144.2016.1209037

Over de schrijver
Reactie plaatsen